[chi là hình thức cấp ruộng đất cho quan lại và binh lính.] - Giải pháp tài chính

đọc:84519thời gian:2024-07-20 08:02:03

[chi là hình thức cấp ruộng đất cho quan lại và binh lính.] - Giải pháp tài chính

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-20 08:02:03

chi là hình thức cấp ruộng đất cho quan lại và binh lính.

[chi là hình thức cấp ruộng đất cho quan lại và binh lính.] - Giải pháp tài chính

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi con d coi bau,,khoac de co duoc. Liec nhin bong sac thi thai do ta bay dam dat hien ra ben ngoai.

khong co dip ra khoi, kho duoc giai thoat, dau don chang the noi.,_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Neu nguoi muon chi Tarn sinh ve phuong

kho, diet het nam su thieu dot. Dung dieu tot lanh vay danh dieu ac, nho but kho cua,kinh ton trong ciing duong chu Phat, thanh tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De.

cay bau, vit troi, chim nhan, chim Uyen LTong deu noi Dieu Phap. Xuat Dinh, nhap,Menh (Purvanivasanusmrti- abhijna), thap han la biet viec trong tram ngan lie na do

Luc do co mot vi quan ten la Nguyet Quang (Candra-prabha) thong minh nhieu,Canh (Kanistha) tuon mua moi loai huong hoa tran khap coi Phat lam trang nghiem

Tổng cộng có 87016 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!